Muutuste juhtimine

Muutused on kaasaja olemuslik osa. Enam ei ole võimalik muutusi planeerida varasemate vahenditega, sest muutuste vahel ei ole enam kohanemisaega ning muutuste tempo on pidevalt kasvav. Iga muutus toob kaas pinget ja inimeste vahelisi konflikte. Kuidas neid ennetada ja muutuste keskkonnas edukalt toime tulla?

Koolitusel leiad vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Millised on peamised muutustega kohanemise väljakutsed ning millised on riskid nende väljakutsetega mittetegelemisel?
 • Kuidas hinnata muutustega kohanematuse kahju, kaotatud ajas ja rahas?
 • Millised on muutuste prognoosimise tööriistad?
 • Kuidas muutusi teadlikult juhtida?
 • Millised on peamised isiksuslikud omadused ja oskused mida on vaja arendada, et muutuste keskkonnas edukalt toime tulla?

Koolituse tulemusel:

 • Kasvab teadlikkus muutuste juhtimisvõimekuse vajalikkusest ning riskidest, mis kaasnevad muutustega mittekohanemisega
 • Tekib võimekus muutusi osaliselt prognoosida ning nendega kaasnevaid protsesse juhtida
 • Paranevad isiksuslikud oskused ja võimed muutuste keskkonnas ennast ja teisi juhtida

Allikad:

 • Bennett, John L.; Bush, Mary Wayne (2013). “Coaching for Change.”
 • Cohen, Dan S; Kotter, John P. (2004) “Muudatuste keskmes. Tõsielulood organisatsioonide muutmisest.”
 • Handy, Charles (1978). “Gods of Management.”
 • Handy, Charles (1993). „Understanding Organzation. (Fourth Edition).“
 • Handy, Charles (2015). „The second Curve.“
 • Hayes, John (2010). „The Theory and Practice of Change Management.“
 • Hill, Linda A. (2010). „Muutuste juhtimine.“
 • Kotter, John P. (2012).“ Leading Change.“
 • Kõnekas illustratsioon:

Võta ühendust!

koolitus@jaanuskangur.ee
Telli koolitus, küsi küsimusi või ütle niisama tere!